Retningslinier for samarbejde mellem skole og hjem

 


Det forventes at:

1. Forældrene bakker om om skolens målsætning

2. Forældrene støtter deres børn, så de kan overholde skolens ordensregler.

Forældrene hjælper deres børn så de:
-møder til tiden
-møder udhvilede
-husker gymnastiktøj
-husker bøger, blyanter, viskelæder og andet skolegrej
-lægger bind om bøgerne og passer godt på dem.


4. Eleverne har fået et ordentligt morgenmåltid, inden de kommer i skole, samt at eleverne har frugt og/eller mad med. Indpakningen bør være en vandtæt plasticpose af hensyn til bøgerne og hæfterne.

5. Forældrene støtter deres børn bedst muligt i, at hjemmearbejdet bliver lavet og afleveret til tiden.

6. Forældrene kontakter skolen ved fravær på Tlf. 39292937)

7. Forældrene og skolen kontakter hinanden, hvis der er sket noget af væsentlig betydning for elevens adfærd.

8. Eleverne fritages undtagelsesvis fra undervisningen og kun efter indhentet tilladelse fra skolelederen.
Ferier og rejser skal planlægges ud fra skolens ferieplan.
Husk de årlige skolelørdage er obligatoriske.


9. Forældrene forpligter sig til at deltage i de arrangementer og møder, skolen indbyder til, fordi det er vigtigt for eleverne og for samarbejdet mellem skole og hjem.
Mobiltelefoner skal i øvrigt være slukkede til alle møder og arrangementer på skolen.

10. Kontaktforældrene samarbejder med klasselæren ved skolearrangementer og planlægning af disse. Desuden forventes kontaktforældrene at arbejde for et tæt samarbejde mellem klassens lærere, elever og klassens forældre.

11. Skolens forældre og lærere er loyale over for skolen og over for hinanden.
 
12. Forældre sørger for, at fødeselsdagsinvitationer gives enten til alle i klassen / alle pigerne/ alle drengene / eller ingen.